Pilna laika Nepilna laika Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte   G0105 Ekonomika Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0108 Ekonomika Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora 1-sem. 3-sem.     G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.     G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.     G0123 Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem.   G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 7-sem.     G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.     G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.     G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi] Bakalaura 1-sem. 3-sem.   Informācijas tehnoloģiju fakultāte   G0903 Datorvadība un datorzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.     G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0906 Informācijas tehnoloģijas Doktora 1-sem.     G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.   Lauksaimniecības fakultāte   G0207 Lauksaimniecība Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0208 Lauksaimniecība Doktora 1-sem.     G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Meža fakultāte   G0506 Mežzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.     G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0514 Koksnes materiāli un tehnoloģija Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0515 Mežzinātne Doktora 1-sem.     G0516 Koksnes materiāli un tehnoloģijas Doktora 1-sem.     G0518 Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra   1-sem. 3-sem.   G0519 Mežzinātne Maģistra 1-sem. 3-sem.   Pārtikas tehnoloģijas fakultāte   G0603 Pārtikas zinības Bakalaura 7-sem.     G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0606 Pārtikas zinātne Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0607 Pārtikas zinātne Doktora 1-sem.     G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura 1-sem. 3-sem.   Tehniskā fakultāte   G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0406 Pedagoģija Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0407 Lauksaimniecības inženierzinātne Doktora 1-sem.     G0408 Pedagoģija Doktora 1-sem.     G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0414 Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem.   G0416 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.     G0417 Tehniskais eksperts Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem.   G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 5-sem. Veterinārmedicīnas fakultāte   G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.     G0705 Veterinārmedicīna Doktora 1-sem. 3-sem.     G0708 Pārtikas higiēna Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.   Vides un būvzinātņu fakultāte   G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.     G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.     G0319 Hidroinženierzinātne Doktora 1-sem.     G0320 Ainavu arhitektūra Doktora 1-sem.     G0321 Būvzinātne Doktora 1-sem.     G0322 Vides inženierzinātne Doktora 1-sem.     G0323 Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.   G0326 Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem. 5-sem.   G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 3-sem. 5-sem. 9-sem.   G0328 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.     G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra 1-sem. 3-sem.     G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 1-sem.   G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.