Atpakaļ

G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi] Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci2048 Kvantitatīvās pētījumu metodes A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Janmere Lana
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Seminārs
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Polovko Svetlana, Griņēviča Linda
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Soci2048 Kvantitatīvās pētījumu metodes A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Janmere Lana
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Seminārs
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Griņēviča Linda, Polovko Svetlana
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2008 Reģionālā attīstība A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kaufmane Dace, Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2047 Kvalitatīvās pētījumu metodes A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Bite Dina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Filz2013 Profesionālā ētika A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2008 Reģionālā attīstība A Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Kaufmane Dace, Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2047 Kvalitatīvās pētījumu metodes A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./sem.
Bite Dina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Filz2013 Profesionālā ētika A Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2048 Kvantitatīvās pētījumu metodes A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Soci2047 Kvalitatīvās pētījumu metodes A Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Bite Dina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2047 Kvalitatīvās pētījumu metodes A Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Bite Dina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2048 Kvantitatīvās pētījumu metodes A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Janmere Lana
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0807(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
15.30-16.15 Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0807(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
16.30-17.15 Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18