Atpakaļ

G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
5-sem. 7-sem. 9-sem.
14.janvārī 16.30 509. aud. info par bakalaura darbu pie S.Reihmanes
29.oktobrī 14.30 509. aud. info par BD (S.Reihmane)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
29.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Ieskaite ar atzīmi
22.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
16.01.2020
Pridāne Aija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
29.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Ieskaite ar atzīmi
21.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
14.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Ieskaite ar atzīmi
22.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
16.01.2020
Pridāne Aija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
29.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
05.11.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Ieskaite ar atzīmi
21.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
14.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Ieskaite ar atzīmi
22.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
16.01.2020
Pridāne Aija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
04.11.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
29.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
05.11.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Ieskaite ar atzīmi
21.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
14.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Ieskaite ar atzīmi
22.01.2020
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
16.01.2020
Pridāne Aija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
04.11.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
05.11.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
29.10.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Ieskaite ar atzīmi
21.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
14.01.2020
Beitere-Šeļegovska Zane
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Ieskaite ar atzīmi
22.01.2020
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
16.01.2020
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Lekcija
28.10.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
04.11.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Prakt.darbi
21.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
05.11.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Lekcija
29.10.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP067 Pedagogs skolas vidē I Bp Ieskaite
14.01.2020
Paulsone Inta, Vronska Nataļja, Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
30.10.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Ieskaite ar atzīmi
22.01.2020
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
31.10.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
16.01.2020
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Lekcija
28.10.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Prakt.darbi
21.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
05.11.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP067 Pedagogs skolas vidē I Bp Ieskaite
14.01.2020
Paulsone Inta, Vronska Nataļja, Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
30.10.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Ieskaite ar atzīmi
22.01.2020
Pridāne Aija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
31.10.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
16.01.2020
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Prakt.darbi
21.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP067 Pedagogs skolas vidē I Bp Ieskaite
14.01.2020
Paulsone Inta, Vronska Nataļja, Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
30.10.2019
Dišlere Vija
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4025 Pieaugušo izglītība Bt Prakt.darbi
15.01.2020
IA
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4042 Pērļotu izstrādājumu izgatavošana Bb Prakt.darbi
31.10.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4045 Skolvadība Bv Prakt.darbi
16.01.2020
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Prakt.darbi
21.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 PedaP081 Zīda apgleznošana Bb Prakt.darbi
21.01.2020
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5