Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.09.2019-29.09.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.09.2019-29.09.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.09.2019-29.09.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.09.2019-29.09.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19