Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Horgan Joseph Jack
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
3.2.1 un 3.2.2 grupas
Mancēviča Lauma, Cirīte Irita
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-15.12.2019
3.1.1 un 3.1.2 grupas
Lapinskis Vladislavs, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-24.11.2019
4.3. gr.
Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-24.11.2019
Medne Ruta
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Freiberga Anete
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2/3 G.Pētersons, 1/3 I.Cera
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-15.12.2019
2.2.1 un 2.2.2 grupa
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Horgan Joseph Jack
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.1., 4.2.
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
3.2.1 un 3.2.2 grupas
Mancēviča Lauma, Cirīte Irita
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-08.12.2019
3.1.1 un 3.1.2 grupas
Lapinskis Vladislavs, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
G.Pētersons 2/3 lekcijas, I.Cera 1/3 lekcijas
Pētersons Gunārs, Cera Inese
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-15.12.2019
4.1.,4.2.gr.
Freiberga Anete, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2/3 G.Pētersons, 1/3 I.Cera
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-08.12.2019
2.2.1 un 2.2.2 grupa
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0215(PLK)

Zonnenberga Gita, Anškins Andis, Markevics Māris, Ozola Inta, Visocka Jeļena, Rimgaile Linda, Alksne Inta, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.1., 4.2.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
3.2.1 un 3.2.2 grupas
Mancēviča Lauma, Cirīte Irita
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-08.12.2019
3.1.1 un 3.1.2 grupas
Lapinskis Vladislavs, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3.
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Mancēviča Lauma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-15.12.2019
4.1.,4.2.gr.
Freiberga Anete, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-24.11.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-08.12.2019
2.2.1 un 2.2.2 grupa
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0215(PLK)

Zonnenberga Gita, Anškins Andis, Markevics Māris, Ozola Inta, Visocka Jeļena, Rimgaile Linda, Alksne Inta, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.1., 4.2.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pelēce Ilze, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-15.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Mancēviča Lauma, Cirīte Irita
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-24.11.2019
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Terentjeva Margarita
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-24.11.2019
3.1.1 un 3.1.2 grupas
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rumba Janīna, Pelēce Ilze
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-08.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Mancēviča Lauma, Cirīte Irita
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-24.11.2019
3.2.1 un 3.2.2 grupas
Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-29.09.2019
Terentjeva Margarita
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersons Gunārs
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Valo1053 Latviešu valoda I Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3.
Līce-Zikmane Iveta
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-08.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Mancēviča Lauma, Cirīte Irita
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-24.11.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Cera Inese
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-30.09.2019
5.;12.;19. un 26. septembris
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3. gr.
Freiberga Anete
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersons Gunārs
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pelēce Ilze, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Valo1053 Latviešu valoda I Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3.
Līce-Zikmane Iveta
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Medne Ruta

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-24.11.2019
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
01.10.2019-31.10.2019
3.;10.;17. un 24. oktobris
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-24.11.2019
4.1.,4.2. gr.
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersons Gunārs
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-15.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Lapinskis Vladislavs, Cirīte Irita
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Medne Ruta
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3. gr.
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Valo1053 Latviešu valoda I Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.1., 4.2.
Līce-Zikmane Iveta
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 un 2.1.2
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
3 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-08.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Lapinskis Vladislavs, Cirīte Irita
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Medne Ruta
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.3. gr.
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Valo1053 Latviešu valoda I Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
4.1., 4.2.
Līce-Zikmane Iveta
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-15.12.2019
2.1.1 un 2.1.2
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
3 gr.
03.11.2019-27.11.2019
3.;13.;20. un 27. novembris
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-08.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Lapinskis Vladislavs, Cirīte Irita
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-08.12.2019
2.1.1 un 2.1.2
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1001 Latīņu valoda I Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
28.11.2019
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
Cirīte Irita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
18.30-19.15 Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-15.12.2019
4.1.,4.2. gr.
Freiberga Anete, Saulīte Jana
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8