Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pārt.proc.,iekārtas 22.11.08.30-11.15.,27.11.12.30-15.15, PTF 235.,114.telpa R.Galoburda
Pārt.proc.,iekārtas 19.11.13.30-17.15,28.11.,09.30-11.15, PTF 216.telpa T.Ķince
Pārt.proc.,iekārtas 11.11.,25.11.,12.30-16.15, PTF 127.,114.telpa R.Galoburda
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
11.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
25.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
26.11.2019
Gailis Māris
106. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
08.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
15.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
11.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
25.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
26.11.2019
Gailis Māris
106. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
08.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
15.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
11.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
25.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
05.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
12.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
26.11.2019
Gailis Māris
106. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
08.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
15.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
11.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
25.11.2019
Sturmoviča Elīna
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
04.11.2019
Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
05.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
12.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
26.11.2019
Gailis Māris
106. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
28.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
08.11.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
22.11.2019
Griņēviča Linda
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
05.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
12.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
26.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
06.11.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
13.11.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
28.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
08.11.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
22.11.2019
Griņēviča Linda
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
04.11.2019
Griņēviča Linda
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
05.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
12.11.2019
Sturmoviča Elīna
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
26.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
06.11.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
13.11.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
20.11.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
28.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Prakt.darbi
08.11.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
22.11.2019
Griņēviča Linda
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
04.11.2019
Griņēviča Linda
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
26.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
05.11.2019
Gailis Māris
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
06.11.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
13.11.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
28.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
04.11.2019
Griņēviča Linda
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
26.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
05.11.2019
Gailis Māris
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
28.11.2019
Griņēviča Linda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
04.11.2019
Griņēviča Linda
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
05.11.2019
Gailis Māris
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
12.11.2019
Gailis Māris
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
29.11.2019
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5