Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. AgrVid-Agrārā un vides ekonomika GrFin-Grāmatvedība un finanses RegAP-Reģionālā attīstība un pārvalde Tiesb-Tiesību zinātnes Uznd-Biznesa procesu vadība
Visas grupas 1g 2g 3g 4g 5g
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4079 Klientu attiecību vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Ingrīda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rivža Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
02.09.2019-27.10.2019
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
28.10.2019-22.12.2019
Priekulis Juris
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon4095 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Zvirgzdiņa Līga
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments B, C Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
G0112(PLK)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3018 Ģimenes un mantojuma tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vitte Ārija
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4032 Vides tiesības B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pokotinskis Stepans
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ4027 Patērētāju tiesību aizsardzība B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Griņēviča Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3104 E-komercija C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MākZ3028 Mājizstrādājumi un dizains C Lekcija
2.ned.-16.09.2019-22.12.2019
BISK,
Paulsone Inta
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4079 Klientu attiecību vadība B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rivža Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
1.ned.-02.09.2019-27.10.2019
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
2.ned.-02.09.2019-27.10.2019
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
1.ned.-28.10.2019-22.12.2019
Priekulis Juris
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4199 Lauksaimniecības tehnoloģijas B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Priekulis Juris
112. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ3018 Ģimenes un mantojuma tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Vitte Ārija
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3018 Ģimenes un mantojuma tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Vitte Ārija
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4095 Reģionu analīzes metodes B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Zvirgzdiņa Līga
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4032 Vides tiesības B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pokotinskis Stepans
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4032 Vides tiesības B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pokotinskis Stepans
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ4027 Patērētāju tiesību aizsardzība B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Griņēviča Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3104 E-komercija C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MākZ3028 Mājizstrādājumi un dizains C Lekcija
2.ned.-16.09.2019-22.12.2019
BISK,
Paulsone Inta
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Prakt.darbi
1g, 3g, 4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Ancāns Sandris
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Prakt.darbi
2g, 5g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4078 Inovācija uzņēmējdarbībā B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4099 Finanšu pārskati B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3096 Ilgtspējīga attīstība B Lekcija
RegAP, AgrVid a.prg.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pelše Modrīte
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3096 Ilgtspējīga attīstība B Prakt.darbi
RegAP, AgrVid a.prg.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pelše Modrīte
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3021 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3079 Datorgrāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Grundšteina Inese
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3018 Ģimenes un mantojuma tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vitte Ārija
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3027 Pasaules lauksaimniecība B Lekcija
AgrVid a.prg.
5g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Popluga Dina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pokotinskis Stepans
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MākZ3028 Mājizstrādājumi un dizains C Lekcija
2.ned.-16.09.2019-22.12.2019
BISK,
Paulsone Inta
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2068 Reklāmas veidošana C Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Prakt.darbi
2g, 5g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Ancāns Sandris
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Prakt.darbi
1g, 3g, 4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4078 Inovācija uzņēmējdarbībā B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4089 Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3096 Ilgtspējīga attīstība B Prakt.darbi
RegAP, AgrVid a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Pelše Modrīte
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3021 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3079 Datorgrāmatvedība B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Grundšteina Inese
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4015 Darba tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pūce Alla
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4097 Reģionālās attīstības plānošana B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3027 Pasaules lauksaimniecība B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
5g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Popluga Dina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ4017 Saistību tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pokotinskis Stepans
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4017 Saistību tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pokotinskis Stepans
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MākZ3028 Mājizstrādājumi un dizains C Lekcija
2.ned.-16.09.2019-22.12.2019
BISK,
Paulsone Inta
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2068 Reklāmas veidošana C Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 JurZ4027 Patērētāju tiesību aizsardzība B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4089 Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3079 Datorgrāmatvedība B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Grundšteina Inese
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ4015 Darba tiesības B Lekcija
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pūce Alla
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ4017 Saistību tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pokotinskis Stepans
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana C Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd, RegAP a.prg.
1g, 4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Grotuze Agrita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5076 Uzņēmumu vērtēšana B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3118 Vērtību ķēdes ekonomika B Lekcija
AgrVid a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4080 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Lazdiņš Andrejs
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Lekcija
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jesemčika Anna

JurZ4015 Darba tiesības B Prakt.darbi
Tiesb a.prg.
3g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pūce Alla
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana B Lekcija
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Naglis-Liepa Kaspars
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3118 Vērtību ķēdes ekonomika B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Vītoliņa Zane
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana C Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 JurZ3029 Civilprocess B, C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Prakt.darbi
Uznd, RegAP a.prg.
1g, 4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Grotuze Agrita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5076 Uzņēmumu vērtēšana B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3118 Vērtību ķēdes ekonomika B Lekcija
AgrVid a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4080 Komercdarījumi B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Lazdiņš Andrejs
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3088 Iekšējais audits B Prakt.darbi
GrFin a.prg.
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
4g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Naglis-Liepa Kaspars
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3118 Vērtību ķēdes ekonomika B Prakt.darbi
AgrVid a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Vītoliņa Zane
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana C Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 JurZ3029 Civilprocess B, C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana C Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
22.11.2019
G0215(PLK)
G0112(PLK)

Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18