Atpakaļ

G0603 Pārtikas zinības Bakalaura
Pilna laika
7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas B Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
G0604(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zvirbule Andra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ4060 Pārtikas piedevas B Prakt.darbi
1.ned.-09.09.2019-27.10.2019
pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zvirbule Andra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ4060 Pārtikas piedevas B Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II B Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Kampuse Solvita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zvirbule Andra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ4060 Pārtikas piedevas B Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II B Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana B Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II B Lekcija
2.ned.-02.09.2019-20.10.2019
G0604(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas B Lekcija
1.ned.-09.09.2019-27.10.2019
G0604(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā B Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zvirbule Andra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ4058 Jaunu pārtikas produktu izstrāde II B Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kļava Dace
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II B Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana B Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II B Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II B Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II B Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II B Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II B Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II B Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II B Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon4082 Pārtikas mārketings B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Proškina Līga
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II B Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II B Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II B Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II B Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon4082 Pārtikas mārketings B Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Proškina Līga
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II B Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II B Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II B Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22