Atpakaļ

G0606 Pārtikas zinātne Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
03.01.2020
Galoburda Ruta, Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
27.12.2019
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
04.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
20.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
15.11.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
29.11.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
06.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
13.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
20.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
22.11.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
11.10.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
18.10.2019
Kļava Dace
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
25.10.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
01.11.2019
Kļava Dace
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
08.11.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Medi6002 Uzturzinātnes attīstības tendences A Lekcija
02.09.2019-26.10.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
02.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
16.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
09.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
23.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
07.12.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
03.01.2020
Galoburda Ruta, Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
27.12.2019
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
04.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
20.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
15.11.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
29.11.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
06.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
13.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
20.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
22.11.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
11.10.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
18.10.2019
Kļava Dace
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
25.10.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
01.11.2019
Kļava Dace
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lekcija
08.11.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Medi6002 Uzturzinātnes attīstības tendences A Lekcija
02.09.2019-26.10.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
02.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
16.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
09.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
23.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
07.12.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
15.11.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
22.11.2019
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
29.11.2019
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
03.01.2020
Galoburda Ruta, Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
25.10.2019
Kūka Pēteris
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
01.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
08.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
20.12.2019
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
27.12.2019
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
11.10.2019
Miķelsone Velga
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
18.10.2019
Miķelsone Velga
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
06.09.2019-13.09.2019
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
04.10.2019
Gedrovica Ilga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
20.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Prakt.darbi
06.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
13.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Medi6002 Uzturzinātnes attīstības tendences A Prakt.darbi
02.09.2019-26.10.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
02.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
16.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
09.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
23.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
07.12.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
15.11.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
22.11.2019
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
29.11.2019
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
03.01.2020
Galoburda Ruta, Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
25.10.2019
Kūka Pēteris
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
01.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
08.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
20.12.2019
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
27.12.2019
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
11.10.2019
Miķelsone Velga
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
18.10.2019
Miķelsone Velga
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
06.09.2019-13.09.2019
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
04.10.2019
Gedrovica Ilga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
20.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Prakt.darbi
06.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
13.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Medi6002 Uzturzinātnes attīstības tendences A Prakt.darbi
02.09.2019-26.10.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
02.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
16.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
09.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
23.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
07.12.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
15.11.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
22.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
29.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
25.10.2019
Kūka Pēteris
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
01.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
08.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
20.12.2019
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
11.10.2019
Miķelsone Velga
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
18.10.2019
Miķelsone Velga
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
03.01.2020
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
06.09.2019-13.09.2019
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
04.10.2019
Gedrovica Ilga
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
20.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Prakt.darbi
06.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
13.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
19.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
05.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
12.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
26.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
02.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
16.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
09.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
23.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
07.12.2019
Ķince Tatjana
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
28.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
07.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
14.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
20.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
06.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
04.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
18.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
13.09.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
11.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Seminārs
15.11.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
22.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
29.11.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
25.10.2019
Kūka Pēteris
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lekcija
01.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
08.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
20.12.2019
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
03.01.2020
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Prakt.darbi
06.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5021 Pārtikas likumdošana B Lekcija
13.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
19.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
05.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
12.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
26.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
02.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
16.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
09.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
23.11.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
07.12.2019
Ķince Tatjana
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
28.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
07.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
14.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
20.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
06.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
04.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
18.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
25.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
13.09.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
11.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
13.12.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
01.11.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
08.11.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
15.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
22.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
29.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
06.12.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
03.01.2020
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
20.12.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
19.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
05.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
12.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
26.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
07.12.2019
Ķince Tatjana
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Prakt.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
28.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
07.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
14.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
20.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
06.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
04.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
18.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
25.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
13.09.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
11.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
13.12.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
01.11.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
08.11.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
15.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
22.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
29.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
06.12.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
03.01.2020
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6017 Kosmētika B Lekcija
10.01.2020
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lekcija
27.09.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
20.12.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
19.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
05.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
12.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
26.10.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
30.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Lab.darbi
07.12.2019
Ķince Tatjana
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6017 Kosmētika B Prakt.darbi
14.12.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
28.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
07.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5023 Pārtikas produktu nekaitīgums I A Lab.darbi
14.09.2019
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
20.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
06.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
04.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
18.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
25.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
13.09.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
11.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
13.12.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
08.11.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
15.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
22.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
29.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
06.12.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
20.12.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
19.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
20.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
06.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
04.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
25.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
13.09.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
11.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
13.12.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5010 Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības A Lab.darbi
08.11.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
15.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
22.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
29.11.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes A Lab.darbi
06.12.2019
Kūka Pēteris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Prakt.darbi
19.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
18.30-19.15 PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lab.darbi
20.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
06.09.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6016 Bioķīmisko procesu regulācija A Lekcija
04.10.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
13.09.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5026 Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē A Lekcija
11.10.2019
Gedrovica Ilga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22