Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība LTvad-Lauku tūrisma vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
12.10.2019
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
05.10.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
12.10.2019
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
05.10.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
07.09.2019
14.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
05.10.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
07.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
05.10.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
07.09.2019
05.10.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
06.09.2019
27.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
07.09.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
05.10.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
06.09.2019
27.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
07.09.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
06.09.2019
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
07.09.2019
G0105(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Eksāmens
05.10.2019
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
06.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Eksāmens
05.10.2019
Stepiņa Mairita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
27.09.2019
11.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
27.09.2019
11.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
06.09.2019
13.09.2019
27.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Eksāmens
11.10.2019
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18