Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.
Visas grupas 1 2 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6038 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kaņka Elīna, Šematoviča Ilga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Lekcija
1, 2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Liepa Laima, Laizāne Dana, Šematoviča Ilga
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lekcija
1, 2 gr.
13.11.2019
27.11.2019
11.12.2019
Grāmatiņa Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Antāne Vita, Eihvalde Evija
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vanaga Aīda
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lekcija
1, 2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1 lab.gr.
Ciproviča Inga, Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lekcija
4-EN gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6038 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kaņka Elīna, Šematoviča Ilga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Liepa Laima, Laizāne Dana, Šematoviča Ilga
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lekcija
1, 2 gr.
13.11.2019
27.11.2019
11.12.2019
Grāmatiņa Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Antāne Vita, Eihvalde Evija
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vanaga Aīda
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1 lab.gr.
Ciproviča Inga, Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lekcija
4-EN gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kovaļenko Kaspars, Vītola Alma Kristiāna
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-01.12.2019
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 grupa
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Laizāne Dana
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6038 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II Bt Lekcija
1, 2 gr.
2.ned.-11.11.2019-22.12.2019
Liepa Laima, Drevinska Kristīne
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Kovaļenko Kaspars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 grupa
Eihvalde Evija
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Mangale Māra
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.2.1 grupa
Kovaļenko Kaspars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.2.2 grupa
Vītola Alma Kristiāna
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1 grupa
Antāne Vita
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vanaga Aīda
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1 lab.gr.
Ciproviča Inga, Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
3 lab.gr.
Ciproviča Inga, Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
4-EN gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zagorska Jeļena, Sazonova Sanita
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kovaļenko Kaspars, Vītola Alma Kristiāna
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-01.12.2019
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 grupa
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Laizāne Dana
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupa
Tītmane Lelde
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
28.10.2019-24.11.2019
2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
25.11.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6038 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Drevinska Kristīne, Liepa Laima
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Kovaļenko Kaspars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 grupa
Eihvalde Evija
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Mangale Māra
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.2.1 grupa
Kovaļenko Kaspars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.2.2 grupa
Vītola Alma Kristiāna
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1 grupa
Antāne Vita
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vanaga Aīda
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
2 lab.gr.
Grāmatiņa Ilze, Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
3 lab.gr.
Ciproviča Inga, Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
4-EN gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zagorska Jeļena, Sazonova Sanita
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kovaļenko Kaspars, Vītola Alma Kristiāna
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-01.12.2019
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 grupa
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Laizāne Dana
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
28.10.2019-24.11.2019
2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
25.11.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6038 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Drevinska Kristīne, Liepa Laima
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Lekcija
4-EN gr.
09.09.2019-27.10.2019
Skuja Santa
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.1.2 grupa
Kovaļenko Kaspars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.1.1 grupa
Vītola Alma Kristiāna
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Vanaga Aīda
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 grupa
Eihvalde Evija
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Mangale Māra
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Lekcija
4-EN gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Laizāne Dana, Liepa Laima, Šematoviča Ilga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
2 lab.gr.
Grāmatiņa Ilze, Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
3 lab.gr.
Ciproviča Inga, Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
4-EN gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zagorska Jeļena, Sazonova Sanita
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
13.30-14.15 Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-01.12.2019
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Kovaļenko Kaspars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 grupa
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Laizāne Dana
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
28.10.2019-24.11.2019
2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
25.11.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete5012 Veterinārā darba organizācija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Tītmane Lelde
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1 grupa
Laizāne Dana, Liepa Laima
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Lekcija
4-EN gr.
09.09.2019-27.10.2019
Skuja Santa
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.1.2 grupa
Kovaļenko Kaspars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
1.1.1 grupa
Vītola Alma Kristiāna
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Vanaga Aīda
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 grupa
Eihvalde Evija
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4097 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Mangale Māra
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Laizāne Dana, Liepa Laima, Šematoviča Ilga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
PārZ4032 Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
2 lab.gr.
Grāmatiņa Ilze, Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Kovaļenko Kaspars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4080 Mazo dzīvnieku reprodukcija Bb Lekcija
1, 2 gr.
09.09.2019-22.12.2019
Eihvalde Evija
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
28.10.2019-24.11.2019
2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
25.11.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1 grupa
Laizāne Dana, Liepa Laima
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.2 grupa
Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-27.10.2019
2.1 grupa
Vītola Alma Kristiāna
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
2 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Laizāne Dana, Liepa Laima, Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
4-EN gr.
02.09.2019-27.10.2019
Kovaļenko Kaspars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4080 Mazo dzīvnieku reprodukcija Bb Prakt.darbi
1 gr.
09.09.2019-22.12.2019
Eihvalde Evija
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Lekcija
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2019-16.10.2019
pirmās 7 ned
Skuja Santa
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.1.1 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-27.10.2019
2.1 grupa
Vītola Alma Kristiāna
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
2 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6040 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
02.09.2019-22.12.2019
Laizāne Dana, Liepa Laima, Šematoviča Ilga
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Skuja Santa
16.30-17.15 LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4080 Mazo dzīvnieku reprodukcija Bb Prakt.darbi
2 gr.
09.09.2019-22.12.2019
Eihvalde Evija
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2019-16.10.2019
pirmās 7 ned
Skuja Santa
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.1.1 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-27.10.2019
2.2 grupa
Vītola Alma Kristiāna
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Skuja Santa
17.30-18.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.1.1 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-27.10.2019
2.2 grupa
Vītola Alma Kristiāna
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4107 Infekcijas slimības I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Vītola Alma Kristiāna
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Skuja Santa
18.30-19.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.1.1 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.1.2 grupa
Skuja Santa
D107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
28.10.2019-24.11.2019
1.2.1 grupa
Skuja Santa

Vete4021 Lielo dzīvnieku ķirurģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
25.11.2019-22.12.2019
1.2.2 grupa
Skuja Santa
19.30-20.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
1, 2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5