Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0331(PLK)
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Laima
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Vallis Atis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0331(PLK)
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Laima
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
30.09.2019-22.12.2019
Vucāns Roberts
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.09.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
02.09.2019-22.09.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
30.09.2019-27.10.2019
Vucāns Roberts
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
28.10.2019-22.12.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.09.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2038 Fizika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.09.2019-24.11.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
30.09.2019-22.12.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
02.09.2019-15.09.2019
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2038 Fizika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
Dobele Madara
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
30.09.2019-22.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
Dobele Madara
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
30.09.2019-24.11.2019
Vallis Atis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19