Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Vārtukapteinis Kaspars
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
502.aud.
Beitere-Šeļegovska Zane
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./ld.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
lekc./pr.d/
Boldiševica Laura
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
02.09.2019-27.10.2019
Vārtukapteinis Kaspars
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
502.aud.
Beitere-Šeļegovska Zane
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./ld.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d/
Boldiševica Laura
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Gode Ina
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba, Ķeķe Anete
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Gode Ina
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Baiba, Ķeķe Anete
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Reihmane Silvija
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
leks./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Reihmane Silvija
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
leks./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Gode Ina
322-4. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
30.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d/
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Gode Ina
322-4. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2