Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2005 Elektriskie mērījumi Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Sergejeva Natālija
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sergejeva Natālija
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ETeh2005 Elektriskie mērījumi Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Sergejeva Natālija
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3069 Inženierdarba pamati I Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šmigins Ruslans
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3069 Inženierdarba pamati I Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šmigins Ruslans
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pelēce Ilze
308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Fizi2033 Fizika II Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
15.30-16.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1