Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ4079 Inovācijas meža nozarē Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
Zimelis Agris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
11.11.2019-08.12.2019
G0506(PLK)

Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
G0508(PLK)

Luguza Solveiga, Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Prakt.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ4079 Inovācijas meža nozarē Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
Zimelis Agris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
11.11.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
G0508(PLK)

Luguza Solveiga, Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Prakt.darbi
25.11.2019-22.12.2019
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ4079 Inovācijas meža nozarē Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
Zimelis Agris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Lekcija
11.11.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3077 Pētījumu metodoloģija Bt Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
G0508(PLK)

Luguza Solveiga, Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ4079 Inovācijas meža nozarē Bp Prakt.darbi
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
Zimelis Agris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.11.2019-22.12.2019
Strūbergs Aigars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4079 Inovācijas meža nozarē Bp Prakt.darbi
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
Zimelis Agris
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ4079 Inovācijas meža nozarē Bp Prakt.darbi
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
Zimelis Agris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.11.2019-22.12.2019
Strūbergs Aigars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4079 Inovācijas meža nozarē Bp Prakt.darbi
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
Zimelis Agris
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bt Prakt.darbi
11.11.2019-08.12.2019
Strūbergs Aigars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MežZ4080 Meža GIS un loģistika Bp Lekcija
02.09.2019-15.09.2019
11.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Balodis Andris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11