Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ2037 CNC kokapstrādē Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Dekšnis Andris
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Repša Edgars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ4113 Koka ēku automatizētā projektēšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0506(PLK)
G0307(PLK)

Trezuns Imants
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 MatZ2037 CNC kokapstrādē Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dekšnis Andris
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2037 CNC kokapstrādē Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dekšnis Andris
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Repša Edgars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ4113 Koka ēku automatizētā projektēšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0506(PLK)
G0307(PLK)

Trezuns Imants
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 MatZ2037 CNC kokapstrādē Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dekšnis Andris
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ2012 Mežsaimniecības pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Dubrovskis Edgars
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Vronskis Olafs
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Repša Edgars
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 MatZ2037 CNC kokapstrādē Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Dekšnis Andris
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ2012 Mežsaimniecības pamati Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dubrovskis Edgars
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Vronskis Olafs
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Repša Edgars
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 MatZ3029 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1.ned.-30.09.2019-22.12.2019
1.2.
Vintere Anna
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Vronskis Olafs
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Repša Edgars
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Anškins Andis, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
13.30-14.15 MatZ3029 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4014 Tehniskā grafika II Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Vronskis Olafs
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4049 Hidraulika un pneimatika Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Repša Edgars
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Anškins Andis, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
14.30-15.15 Meha4014 Lietišķā mehānika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3017 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Miončinskis Ulvis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
15.30-16.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Zeidmane Anda
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-29.09.2019
1.2.
Zeidmane Anda
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3017 Kokapstrādes mašīnas un instrumenti Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Miončinskis Ulvis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
16.30-17.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK, kontaktnodarbība
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Nulle Imants
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK, kontaktnodarbība
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Nulle Imants
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5