Atpakaļ

G0416 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Ievadlekcija 13. septembrī 13.30 336. auditorijā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
13.12.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
27.09.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
04.10.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
25.10.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
29.11.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
01.11.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
06.12.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
20.12.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
22.11.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
20.09.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
11.10.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
18.10.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
14.09.2019
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
23.11.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
12.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
19.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
14.12.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
02.11.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lab.darbi
21.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
26.10.2019
Dišlere Vija
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
13.12.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
27.09.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
04.10.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
25.10.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
29.11.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
01.11.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
06.12.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
20.12.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
22.11.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
20.09.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
11.10.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
18.10.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
21.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
28.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
30.11.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
14.09.2019
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
23.11.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
12.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
19.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
14.12.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
02.11.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lab.darbi
21.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
26.10.2019
Dišlere Vija
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
20.12.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
27.09.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
04.10.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
25.10.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
29.11.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
01.11.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
06.12.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
22.11.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
20.09.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
11.10.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
18.10.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
21.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
28.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
30.11.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
14.09.2019
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
26.10.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
23.11.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
12.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
19.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
14.12.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
02.11.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lab.darbi
21.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
20.12.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
27.09.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
04.10.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
25.10.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
29.11.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
01.11.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
06.12.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
22.11.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
20.09.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
11.10.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
18.10.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
21.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
28.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
30.11.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
14.09.2019
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
26.10.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
23.11.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
12.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
19.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
14.12.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
02.11.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lab.darbi
21.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
20.12.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
27.09.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
04.10.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
25.10.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Prakt.darbi
29.11.2019
Soika Inita
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
01.11.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
06.12.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
22.11.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
20.09.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
11.10.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
18.10.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
21.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
28.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
30.11.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
14.09.2019
Dišlere Vija
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
26.10.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
23.11.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
12.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Prakt.darbi
19.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
14.12.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
02.11.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lab.darbi
21.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
18.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
25.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
27.09.2019
353.kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
06.12.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
20.12.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
22.11.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
04.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
20.09.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
11.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
01.11.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
29.11.2019
353. kab.IMI
Dišlere Vija
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
21.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
30.11.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
21.12.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
05.10.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
23.11.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
14.09.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
12.10.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
02.11.2019
Briede Baiba
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
14.12.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
28.09.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
26.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
19.10.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija
14.30-15.15 Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
18.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
25.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
27.09.2019
353.kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
29.11.2019
Dišlere Vija
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
06.12.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
20.12.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
13.09.2019
13.30 Ievadlekcija
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
22.11.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
04.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
20.09.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
11.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
01.11.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Lekcija
21.09.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
30.11.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
21.12.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
05.10.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
19.10.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
23.11.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
14.09.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
12.10.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
02.11.2019
Briede Baiba
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
14.12.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
28.09.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
26.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
18.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
25.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
27.09.2019
353.kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
29.11.2019
Dišlere Vija
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
06.12.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
13.09.2019
13.30 Ievadlekcija
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
22.11.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
04.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
20.09.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
11.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
01.11.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
21.12.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
05.10.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
19.10.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
30.11.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
21.09.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
14.09.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
12.10.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
02.11.2019
Briede Baiba
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
23.11.2019
353. kab. IMI
Vronska Nataļja

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
14.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
28.09.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
26.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
18.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
25.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
27.09.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
29.11.2019
Dišlere Vija
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
06.12.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
20.12.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
13.09.2019
13.30 Ievadlekcija
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
22.11.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
04.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
20.09.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
11.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
01.11.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
21.12.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
05.10.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
19.10.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
30.11.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
21.09.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
14.09.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
12.10.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
02.11.2019
Briede Baiba
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
23.11.2019
353. kab. IMI
Vronska Nataļja

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
14.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
28.09.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
26.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
18.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
25.10.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
27.09.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
29.11.2019
Dišlere Vija
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
06.12.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Lekcija
13.12.2019
Pāvulēns Jānis
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
20.12.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
13.09.2019
13.30 Ievadlekcija
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda6022 Karjeras konsultanta profesionālā ētika A Lekcija
22.11.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
04.10.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
20.09.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
11.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Lekcija
01.11.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
21.12.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
05.10.2019
353. kab. IMI
Dišlere Vija

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
19.10.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
30.11.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5014 Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I A Lekcija
21.09.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
14.09.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Lekcija
12.10.2019
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih5008 Komunikācijas teorijas konsultēšanā A Prakt.darbi
02.11.2019
Briede Baiba
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Lekcija
23.11.2019
353. kab. IMI
Vronska Nataļja

Peda5027 Pētnieciskā darba metodoloģija I A Prakt.darbi
14.12.2019
Vronska Nataļja
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
28.09.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
26.10.2019
Soika Inita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih6011 Organizāciju kultūra un karjera C Prakt.darbi
07.12.2019
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 Psih6009 Cilvēka dzīves cikli C Prakt.darbi
21.12.2019
Rācene Anita
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda5025 Karjeras attīstības teorijas A Prakt.darbi
30.11.2019
Dišlere Vija
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5