Atpakaļ

G0123 Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3104 E-komercija Bn Ieskaite ar atzīmi
12.10.2019
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bn Ieskaite ar atzīmi
12.10.2019
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Eksāmens
19.10.2019
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Eksāmens
19.10.2019
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
13.09.2019
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
11.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
14.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
28.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
13.09.2019
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
11.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2029 Saimnieciskās darbības analīze Bn Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
14.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Ieskaite ar atzīmi
19.10.2019
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
13.09.2019
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
11.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Ieskaite ar atzīmi
18.10.2019
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3104 E-komercija Bn Lekcija
14.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Ieskaite ar atzīmi
19.10.2019
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
11.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
13.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
11.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
13.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
11.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
13.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Ieskaite ar atzīmi
11.10.2019
G0112(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2138 Ekonomisko datu apstrāde Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ4081 Pasākumu vadība Bb Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bn Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18