Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
19.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
12.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
26.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
09.11.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
30.11.2019
G0123(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
19.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
12.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
26.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
09.11.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
30.11.2019
G0123(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
05.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
19.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
12.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
26.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
09.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
05.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
19.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
12.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
26.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
09.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.10.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
23.11.2019
Griņēviča Linda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
01.11.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
27.09.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.10.2019
Vītiņa Anda, Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
15.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Ieskaite ar atzīmi
22.11.2019
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
21.09.2019
28.09.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.10.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
23.11.2019
Griņēviča Linda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
01.11.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
27.09.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.10.2019
Vītiņa Anda, Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
15.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Ieskaite ar atzīmi
22.11.2019
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.10.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
23.11.2019
Griņēviča Linda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
27.09.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.10.2019
Vītiņa Anda, Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
01.11.2019
G0123(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
15.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
13.12.2019
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
20.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
18.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
27.09.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.10.2019
Vītiņa Anda, Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
01.11.2019
G0123(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
15.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
13.12.2019
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
20.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
18.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
25.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
27.09.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
11.10.2019
01.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Ieskaite ar atzīmi
15.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
20.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
18.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
25.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
27.09.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
11.10.2019
01.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Ieskaite ar atzīmi
15.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0105(NLN)

Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
18.10.2019
G0105(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
25.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
27.09.2019
G0105(NLN)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
11.10.2019
01.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
25.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18