Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4008 Teorētiskā mehānika I A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0413(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4050 Metroloģija un tolerances A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III A Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Strupule Liene
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZP018 Metālapstrādes prakse II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4008 Teorētiskā mehānika I A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Mate2034 Matemātika III A Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Sergejeva Natālija
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika A Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZP018 Metālapstrādes prakse II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4051 Metālapstrāde II A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2005 Vadīšanas pamati A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)

Perkune Linda
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4008 Teorētiskā mehānika I A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZP018 Metālapstrādes prakse II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4051 Metālapstrāde II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2005 Vadīšanas pamati A Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Perkune Linda
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4050 Metroloģija un tolerances A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4050 Metroloģija un tolerances A Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika A Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZP018 Metālapstrādes prakse II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2022 Fizika II A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4050 Metroloģija un tolerances A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2022 Fizika II A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons, Pelēce Ilze
308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2022 Fizika II A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4050 Metroloģija un tolerances A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Fizi2022 Fizika II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
15.30-16.15 Mate2034 Matemātika III A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3133 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,kontaktnodarbība
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Gailis Māris
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
16.30-17.15 Mate2034 Matemātika III A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3133 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,kontaktnodarbība
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Gailis Māris
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5