Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0603(PLK)

Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0603(PLK)

Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0603(PLK)

Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0603(PLK)

Kampuse Solvita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-20.10.2019
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
1.ned.-09.09.2019-27.10.2019
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.2., pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.1., pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.2., pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.1., pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-24.11.2019
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-20.10.2019
1.2., pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
1.ned.-09.09.2019-27.10.2019
1.1., pr.d./lab.d.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Lekcija
09.09.2019-22.12.2019
Mācību prakse
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
24.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
17.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
10.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2