Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1g 2g
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-27.10.2019
Sivicka Irina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
1g gr.
28.10.2019-22.12.2019
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-27.10.2019
Sivicka Irina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
1g gr.
28.10.2019-22.12.2019
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Filz1025 Filozofija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Brāzma Gunārs
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Sivicka Irina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0816(PLK)
G0112(PLK)

Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0604(PLK)
G0112(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0112(PLK)

Cīrule Simona
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Sivicka Irina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0816(PLK)
G0112(PLK)

Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 Soci2036 Socioloģija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0112(PLK)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-27.10.2019
Sivicka Irina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
2g gr.
28.10.2019-22.12.2019
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Seminārs
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Paula Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Filz1025 Filozofija A Seminārs
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon1012 Mikroekonomika A Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-27.10.2019
Sivicka Irina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Prakt.darbi
2g gr.
28.10.2019-22.12.2019
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Seminārs
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Paula Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Filz1025 Filozofija A Seminārs
1g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Prakt.darbi
2g gr.
02.09.2019-22.12.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
1g gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
2g gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19