Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
20.09.2019
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
09.30-10.15 Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Eglīte Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jesemčika Anna
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
20.09.2019
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
10.30-11.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Koroļova Jeļena
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Jesemčika Anna
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
11.30-12.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Koroļova Jeļena
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gruduls Kristaps
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pilecka Jovita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
12.30-13.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Koroļova Jeļena
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Koroļova Jeļena
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gruduls Kristaps
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
13.30-14.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Koroļova Jeļena
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
14.30-15.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0330(PLK)
G0413(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
15.30-16.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0330(PLK)
G0413(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3063 Jaunākais mežzinātnē Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Jansons Jurģis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
BISK
G0506(PLK)

Dubrovskis Edgars
16.30-17.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ3063 Jaunākais mežzinātnē Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Jansons Jurģis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0105(PLK)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18