Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Leikums Leonards
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Liše Sigita, Pugovičs Kārlis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2035 Koksnes griešanas procesi Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ābele Andis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
09.30-10.15 Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Kirila Kitija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
Briede Baiba
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Kozele Ilze
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Liše Sigita, Pugovičs Kārlis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2035 Koksnes griešanas procesi Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ābele Andis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2035 Koksnes griešanas procesi Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ābele Andis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
10.30-11.15 Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
02.09.2019-27.10.2019
Kirila Kitija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
28.10.2019-22.12.2019
Briede Baiba
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Leikums Leonards
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP295 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
11.30-12.15 ValoP295 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
12.30-13.15 MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Būmanis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Ozola Inta, Valainis Viktors, Mateikovičs Česlavs, Vītols Jānis, Markevics Māris, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
13.30-14.15 MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Būmanis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Būmanis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Ozola Inta, Valainis Viktors, Mateikovičs Česlavs, Vītols Jānis, Markevics Māris, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
14.30-15.15 MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Būmanis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11