Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Strode Elīna
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Strode Elīna
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Strode Elīna
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ3001 Meliorācija I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ3001 Meliorācija I Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
pr.d./lab.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2010 Hidraulika I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2010 Hidraulika I Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2010 Hidraulika I Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ieviņa Daina
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19