Atpakaļ

G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0330(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Mate2031 Matemātika III Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2005 Fizika II Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0330(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Fizi2005 Fizika II Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pelēce Ilze
308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kreilis Jānis, Skadiņš Ulvis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2031 Matemātika III Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ieviņa Daina, Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kreilis Jānis, Skadiņš Ulvis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2031 Matemātika III Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ2005 Hidraulika Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ieviņa Daina
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2041 Būvfizika Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Štrausa Silvija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2031 Matemātika III Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pundurs Einārs
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2041 Būvfizika Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Arhi2050 Arhitektūra II Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Štrausa Silvija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Štrausa Silvija
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2132 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Skadiņš Ulvis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Ekon2132 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2132 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Skadiņš Ulvis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Ekon2132 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2132 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19