Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Nodarbības studiju kursā Medniecība notiks 24.septembrī, 25. septembrī, 26. septembrī,27.septembrī,18.oktobrī un 06.decembrī izbraukumā
Lab.darbi Mēdniecība notiks Kalsnavā 25.,26.,27.septembrī, 10. oktobrī un 06. decembrī
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Leikums Leonards
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Leikums Leonards
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Kozele Ilze
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vintere Anna
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Briede Baiba
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Briede Baiba
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
09.09.2019-22.12.2019
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Ozola Inta, Valainis Viktors, Mateikovičs Česlavs, Vītols Jānis, Markevics Māris, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
09.09.2019-22.12.2019
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Ozola Inta, Valainis Viktors, Mateikovičs Česlavs, Vītols Jānis, Markevics Māris, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vintere Anna
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Vintere Anna
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Briede Baiba
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Vintere Anna
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Vintere Anna
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vintere Anna
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2