Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Leikums Leonards
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0506(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Leikums Leonards
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Kozele Ilze
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Briede Baiba
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Briede Baiba
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
09.09.2019-22.12.2019
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Ozola Inta, Valainis Viktors, Mateikovičs Česlavs, Vītols Jānis, Markevics Māris, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
09.09.2019-22.12.2019
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Ozola Inta, Valainis Viktors, Mateikovičs Česlavs, Vītols Jānis, Markevics Māris, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Zeidmane Anda
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Briede Baiba
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Zeidmane Anda
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2