Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
3-sem. 5-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4028 Diplomprojekts specialitātē I Bp Lekcija
13.09.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
11.10.2019
06.12.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
ESAF 202. telpa
Dobele Madara

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
20.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2010 Administratīvās tiesības Bb Lekcija
09.11.2019
ESAF 195. telpa
Pokotinskis Stepans

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
23.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
07.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Citi4028 Diplomprojekts specialitātē I Bp Lekcija
13.09.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
11.10.2019
06.12.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
ESAF 202. telpa
Dobele Madara

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
20.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2010 Administratīvās tiesības Bb Lekcija
28.09.2019
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
ESAF 195. telpa
Pokotinskis Stepans

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
23.11.2019
07.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
13.09.2019
11.10.2019
06.12.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
ESAF 202. telpa
Dobele Madara
JurZ2010 Administratīvās tiesības Bb Lekcija
28.09.2019
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
ESAF 195. telpa
Pokotinskis Stepans

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
23.11.2019
07.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
13.09.2019
11.10.2019
06.12.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
ESAF 202. telpa
Dobele Madara
JurZ2010 Administratīvās tiesības Bb Lekcija
28.09.2019
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
ESAF 195. telpa
Pokotinskis Stepans

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
23.11.2019
07.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
11.10.2019
06.12.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita
13.30-14.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
13.09.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

JurZ2010 Administratīvās tiesības Bb Lekcija
27.09.2019
ESAF 195. telpa
Pokotinskis Stepans

Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
25.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
08.11.2019
22.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
09.11.2019
07.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
23.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
13.09.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

JurZ2010 Administratīvās tiesības Bb Lekcija
27.09.2019
ESAF 195. telpa
Pokotinskis Stepans

Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
08.11.2019
22.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
06.12.2019
Veliks Andrejs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
09.11.2019
07.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
23.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
13.09.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

JurZ2010 Administratīvās tiesības Bb Lekcija
27.09.2019
ESAF 195. telpa
Pokotinskis Stepans

Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
08.11.2019
22.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
06.12.2019
Veliks Andrejs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
09.11.2019
07.12.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
23.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bp Lekcija
13.09.2019
VBF 907. telpa
Puķīte Vivita

Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
08.11.2019
22.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
06.12.2019
Veliks Andrejs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra

BūvZ4120 Kartogrāfija Bp Lekcija
09.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4121 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
23.11.2019
Veliks Andrejs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
11.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra
18.30-19.15 Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
11.10.2019
Pilī 279. telpa
Leikuma Ināra