Atpakaļ

G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Pilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
21.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
09.11.2019
16.11.2019
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
07.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
26.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
21.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
09.11.2019
16.11.2019
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
07.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
26.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
21.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
09.11.2019
16.11.2019
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
07.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
26.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
09.11.2019
16.11.2019
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
07.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
26.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
07.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
05.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
26.10.2019
07.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
29.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
06.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
08.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
14.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
05.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
02.11.2019
16.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
06.12.2019
20.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
13.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
29.11.2019
13.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
06.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
01.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
11.10.2019
18.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
25.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
14.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
21.09.2019
26.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
07.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
02.11.2019
16.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
06.12.2019
20.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
13.09.2019
27.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
29.11.2019
13.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
06.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
01.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
11.10.2019
18.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
25.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
14.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
21.09.2019
26.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
07.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
02.11.2019
16.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
06.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
13.09.2019
27.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
29.11.2019
13.12.2019
20.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
06.09.2019
04.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
01.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
11.10.2019
18.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
25.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
14.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
21.09.2019
26.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
07.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
02.11.2019
16.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
29.11.2019
06.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
06.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
04.10.2019
11.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
20.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
13.09.2019
18.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
22.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
13.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
23.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
14.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
21.09.2019
26.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
07.09.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
02.11.2019
16.11.2019
30.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
29.11.2019
06.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
06.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
04.10.2019
11.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
20.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
13.09.2019
18.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
22.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Lēnerts Arnis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
13.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
19.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
07.09.2019
12.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
16.11.2019
30.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi A Lekcija
29.11.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)
G0805(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
06.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bariss Voldemārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
04.10.2019
11.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
25.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
20.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
13.09.2019
18.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
13.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
25.10.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Jakušonoka Ingrīda
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
20.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Stepiņa Mairita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
13.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Miltoviča Baiba, Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
13.12.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Bērze Guntis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
G0809(PLK)

Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18