Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
12.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1010 Zooloģija Bt Lab.darbi
19.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Ievadinstruktāža
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1010 Zooloģija Bt Lab.darbi
20.11.2019
Pētersons Gunārs
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
03.10.2019
Augšpole Ingrīda

Biol1010 Zooloģija Bt Lab.darbi
14.11.2019
Pētersons Gunārs
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1010 Zooloģija Bt Ieskaite ar atzīmi
21.11.2019
Pētersons Gunārs
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
15.11.2019
Paura Līga
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite ar atzīmi
11.11.2019
Vircava Ilze
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
12.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1010 Zooloģija Bt Lab.darbi
19.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1010 Zooloģija Bt Lab.darbi
20.11.2019
Pētersons Gunārs
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
03.10.2019
Augšpole Ingrīda

Biol1010 Zooloģija Bt Lab.darbi
14.11.2019
Pētersons Gunārs
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
15.11.2019
Paura Līga
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
11.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
12.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1010 Zooloģija Bt Lab.darbi
19.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite ar atzīmi
20.11.2019
Augšpole Ingrīda
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
03.10.2019
Augšpole Ingrīda

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
14.11.2019
Augšpole Ingrīda

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Eksāmens
21.11.2019
Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
15.11.2019
Paura Līga
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019

126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
11.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
08.10.2019
Augšpole Ingrīda

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
01.10.2019
Brāzma Gunārs

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite ar atzīmi
12.11.2019
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
20.11.2019
Augšpole Ingrīda

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
13.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
10.10.2019
Vircava Ilze
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
14.11.2019
Augšpole Ingrīda
Biol1015 Biometrija Bt Lekcija
04.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
11.10.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
15.11.2019
Paura Līga
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Eksāmens
22.11.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019
Siliņa Dace
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019
Vircava Ilze

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite ar atzīmi
11.11.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite ar atzīmi
12.11.2019
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
20.11.2019
Augšpole Ingrīda

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
13.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
10.10.2019
Vircava Ilze
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
14.11.2019
Augšpole Ingrīda
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
04.10.2019
Vāle Jana
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Eksāmens
22.11.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
30.09.2019


LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019
Vircava Ilze

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
11.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
19.11.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
20.11.2019
Augšpole Ingrīda

Biol1010 Zooloģija Bt Lekcija
13.11.2019
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
10.10.2019
Vāle Jana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Ieskaite ar atzīmi
21.11.2019
Augšpole Ingrīda

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
04.10.2019
Vāle Jana
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Lekcija
07.10.2019
Vircava Ilze

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
11.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
19.11.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
13.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
20.11.2019
Augšpole Ingrīda
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
10.10.2019
Vāle Jana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
21.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
04.10.2019
Vāle Jana
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
15.11.2019
Brāzma Gunārs
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
11.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1015 Biometrija Bt Prakt.darbi
19.11.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
13.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2046 Lauksaimniecības resursi Bt Prakt.darbi
10.10.2019
Vāle Jana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
03.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
21.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
15.11.2019
Brāzma Gunārs
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
11.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
08.10.2019
Brāzma Gunārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.10.2019
Karlsons Uldis
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
13.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
21.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2019
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
15.11.2019
Brāzma Gunārs
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
13.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Eksāmens
21.11.2019
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
15.11.2019
Brāzma Gunārs
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2