Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)

Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Āboltiņš Aivars
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi1009 Fizikas pamati Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3021 Mērīšanas tehnika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Sondors Kristaps
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)

Alksne Inta, Anškins Andis, Cīrule Marina, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MašZ3021 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Sondors Kristaps
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Filz2012 Filozofija Bv Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)

Alksne Inta, Anškins Andis, Cīrule Marina, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./pr.d.
Vārtukapteinis Kaspars
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
28.10.2019-24.11.2019
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
25.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Šeļegovskis Raimunds
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šmits Mareks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2018 Informātika I Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)

Veiss Kārlis
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./pr.d.
Vārtukapteinis Kaspars
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
28.10.2019-24.11.2019
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
25.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Šeļegovskis Raimunds
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4165 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2018 Informātika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 DatZ2018 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5