Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Galiņš Jānis
233. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lab.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Jānis
233. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Jānis
233. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lab.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Jānis
233. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
lekc./l.d.
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lab.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Jānis
233. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lab.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-24.11.2019
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
25.11.2019-22.12.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lab.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lab.darbi
09.12.2019-22.12.2019
Galiņš Jānis
233. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lab.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lab.darbi
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lab.darbi
09.12.2019-22.12.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
02.09.2019-08.09.2019
18.11.2019-22.12.2019
lekc./l.d.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5