Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
3-sem. 5-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
23.11.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
13.09.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
27.09.2019
11.10.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
06.12.2019
20.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
23.11.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
13.09.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
27.09.2019
11.10.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
06.12.2019
20.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
23.11.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
13.09.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
27.09.2019
11.10.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
06.12.2019
20.12.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
20.12.2019
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
23.11.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
14.09.2019
28.09.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
27.09.2019
11.10.2019
25.10.2019
08.11.2019
Palabinska Aina
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
06.12.2019
20.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
22.11.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2032 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana II Bp Lab.darbi
13.09.2019
Palabinska Aina
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
09.11.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.09.2019
23.11.2019
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
27.09.2019
11.10.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
Palabinska Aina
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.12.2019
20.12.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ2032 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana II Bp Lab.darbi
13.09.2019
Palabinska Aina
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
09.11.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.09.2019
23.11.2019
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
27.09.2019
11.10.2019
25.10.2019
08.11.2019
Palabinska Aina
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.12.2019
20.12.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
22.11.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2032 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana II Bp Lab.darbi
13.09.2019
Palabinska Aina
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
09.11.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.09.2019
12.10.2019
26.10.2019
23.11.2019
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
06.12.2019
20.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.10.2019
25.10.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.12.2019
20.12.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
22.11.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.09.2019
12.10.2019
26.10.2019
23.11.2019
07.12.2019
21.12.2019
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
06.12.2019
20.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.10.2019
25.10.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.12.2019
20.12.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
06.12.2019
20.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
25.10.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.12.2019
20.12.2019
Ozola Inese
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2