Atpakaļ

G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Informat-Mājas vide un informātika izglītībā Vizual-Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 DatZ2011 Datu bāzes Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
21.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ3014 WWW tehnoloģijas Bp Lekcija
Informat a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
DatZ3014 WWW tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
16.10.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
17.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2001 Reklāmdizains Bb Prakt.darbi
24.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
25.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MākZP052 Formas dizains Bp Lekcija
Vizual a.prg.
14.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP052 Formas dizains Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
21.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2011 Datu bāzes Bp Lekcija
Informat a.prg.
14.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2011 Datu bāzes Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
21.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZP036 Gleznošana II Bp Lab.darbi
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda

DatZ3014 WWW tehnoloģijas Bp Lekcija
Informat a.prg.
22.10.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
16.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
23.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
17.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2001 Reklāmdizains Bb Prakt.darbi
24.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
25.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MākZP052 Formas dizains Bp Lekcija
Vizual a.prg.
14.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP052 Formas dizains Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
21.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2011 Datu bāzes Bp Lekcija
Informat a.prg.
14.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2011 Datu bāzes Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
21.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZP036 Gleznošana II Bp Lab.darbi
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
16.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
23.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
17.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2001 Reklāmdizains Bb Prakt.darbi
24.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
25.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MākZP052 Formas dizains Bp Lekcija
Vizual a.prg.
14.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2011 Datu bāzes Bp Lekcija
Informat a.prg.
14.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Lekcija
21.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP036 Gleznošana II Bp Lab.darbi
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
16.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
23.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
17.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2001 Reklāmdizains Bb Prakt.darbi
24.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
25.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MākZP052 Formas dizains Bp Lekcija
Vizual a.prg.
14.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Lekcija
21.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP036 Gleznošana II Bp Lab.darbi
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
16.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3069 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
23.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PedaP051 Vizuālās mākslas metodika Bt Lekcija
Vizual a.prg.
17.10.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Prakt.darbi
25.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Lekcija
21.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lekcija
Informat a.prg.
15.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
22.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3021 Tēlotājmāksla Bp Lekcija
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4044 Informātikas metodika Bt Lekcija
Informat a.prg.
17.10.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Prakt.darbi
24.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Prakt.darbi
25.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Lekcija
21.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lekcija
Informat a.prg.
15.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
22.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3021 Tēlotājmāksla Bp Lekcija
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2011 Datu bāzes Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
16.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda3036 Modelēšana, šūšana II Bp Lekcija
17.10.2019
Reihmane Silvija
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3036 Modelēšana, šūšana II Bp Lab.darbi
24.10.2019
Reihmane Silvija
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Lekcija
17.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Prakt.darbi
24.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Prakt.darbi
25.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MākZP052 Formas dizains Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
14.10.2019
21.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lekcija
Informat a.prg.
15.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
22.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3021 Tēlotājmāksla Bp Lekcija
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2011 Datu bāzes Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
16.10.2019
Rakickaite Sandra
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda3036 Modelēšana, šūšana II Bp Lekcija
17.10.2019
Reihmane Silvija
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3036 Modelēšana, šūšana II Bp Lab.darbi
24.10.2019
Reihmane Silvija
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Lekcija
17.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1013 Pirmsskolas pedagoģija Bt Prakt.darbi
25.10.2019
Līce-Zikmane Iveta
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MākZP052 Formas dizains Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
14.10.2019
21.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4040 IT izglītībā III Bp Lekcija
Informat a.prg.
15.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4040 IT izglītībā III Bp Lab.darbi
Informat a.prg.
22.10.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3021 Tēlotājmāksla Bp Lekcija
Vizual a.prg.
15.10.2019
22.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ3014 WWW tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
16.10.2019
23.10.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda3036 Modelēšana, šūšana II Bp Lab.darbi
17.10.2019
24.10.2019
Reihmane Silvija
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Lekcija
17.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Prakt.darbi
24.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MākZP052 Formas dizains Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
14.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ3014 WWW tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
16.10.2019
23.10.2019
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda3036 Modelēšana, šūšana II Bp Lab.darbi
17.10.2019
24.10.2019
Reihmane Silvija
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Lekcija
17.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2024 Metālapstrāde Bp Prakt.darbi
24.10.2019
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 MākZP052 Formas dizains Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
14.10.2019
Spulle-Meiere Ivanda
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5