Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība LTvad-Lauku tūrisma vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
16.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
02.11.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
02.11.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Gulbe Ingūna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Ieskaite ar atzīmi
09.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Gulbe Ingūna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Ieskaite ar atzīmi
21.09.2019
Gulbe Ingūna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
02.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Gulbe Ingūna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
09.11.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
26.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
16.11.2019
Gulbe Ingūna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
06.09.2019
25.10.2019
lekc//sem.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.09.2019
20.09.2019
27.09.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
01.11.2019
08.11.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
22.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
15.11.2019
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
11.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.10.2019
11.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
15.11.2019
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Gulbe Ingūna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
09.11.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
26.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
16.11.2019
Gulbe Ingūna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
06.09.2019
25.10.2019
lekc//sem.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.09.2019
20.09.2019
27.09.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
01.11.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
08.11.2019
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
22.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
15.11.2019
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
11.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.10.2019
11.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
15.11.2019
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Gulbe Ingūna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
09.11.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
16.11.2019
Gulbe Ingūna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
06.09.2019
25.10.2019
15.11.2019
lekc//sem.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.09.2019
20.09.2019
27.09.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
01.11.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
08.11.2019
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
22.11.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
11.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.10.2019
11.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Ieskaite ar atzīmi
18.10.2019
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Gulbe Ingūna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
21.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
09.11.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
16.11.2019
Gulbe Ingūna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
06.09.2019
25.10.2019
15.11.2019
lekc//sem.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.09.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
01.11.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Ieskaite ar atzīmi
22.11.2019
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1028 Latvijas kultūrvide Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.10.2019
lekc./sem.
Barševska Silva
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
11.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
20.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
06.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
15.11.2019
lekc//sem.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
18.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
11.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
11.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
06.09.2019
25.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
15.11.2019
lekc//sem.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
18.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
11.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
11.10.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
25.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
15.11.2019
lekc//sem.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
18.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
27.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
11.10.2019
G0123(NLN)

Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
13.09.2019
20.09.2019
lekc./sem.
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
25.10.2019
01.11.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
18.10.2019
lekc./sem.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
20.09.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.10.2019
lekc./sem.
G0123(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18