Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
02.12.2019
Strupule Liene
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.12.2019
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
28.11.2019
05.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
29.11.2019
06.12.2019
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
13.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
09.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
02.12.2019
Strupule Liene
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.12.2019
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
11.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
27.11.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
12.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
28.11.2019
05.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
29.11.2019
06.12.2019
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
13.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
09.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
02.12.2019
Strupule Liene
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
26.11.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
03.12.2019
10.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.12.2019
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
11.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
27.11.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
12.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
28.11.2019
05.12.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
29.11.2019
06.12.2019
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
13.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
25.11.2019
Grīnfelde Inga
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
09.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
26.11.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
03.12.2019
10.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
11.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
12.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
28.11.2019
05.12.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
29.11.2019
06.12.2019
13.12.2019
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
30.11.2019
14.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
25.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
02.12.2019
Grīnfelde Inga
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
09.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze
Fizi2010 Fizika I Bt Lekcija
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
11.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
27.11.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
12.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
14.12.2019
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
25.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
02.12.2019
Grīnfelde Inga
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
09.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
26.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
03.12.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
10.12.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
11.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
12.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
28.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
05.12.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
06.12.2019
326-2. telpa (Pilī)
Ozola Inese

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
13.12.2019
326-2. telpa (Pilī)
Ozola Inese
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
30.11.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
25.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
02.12.2019
Grīnfelde Inga
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
09.12.2019
124. telpa (pilī)
Vircava Ilze
Fizi2010 Fizika I Bt Lekcija
26.11.2019
Gavare Zanda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
03.12.2019
10.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
27.11.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
28.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
05.12.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
06.12.2019
326-2. telpa (Pilī)
Ozola Inese

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
13.12.2019
326-2. telpa (Pilī)
Ozola Inese
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
30.11.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
14.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
25.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
02.12.2019
Grīnfelde Inga
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
28.11.2019
05.12.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
12.12.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
06.12.2019
326-2. telpa (Pilī)
Ozola Inese

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
13.12.2019
326-2. telpa (Pilī)
Ozola Inese
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
30.11.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
14.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
02.12.2019
Grīnfelde Inga
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
04.12.2019
11.12.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
28.11.2019
318-2. telpa (pilī)
Strupule Liene

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
12.12.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
30.11.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
07.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
14.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
30.11.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5