Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz2012 Filozofija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)

Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Āboltiņš Aivars
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vārtukapteinis Kaspars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra, Miķelsone Velga
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0413(PLK)

Vronskis Olafs
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra, Miķelsone Velga
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Seminārs
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jerkunkova Aleksandra
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)

Alksne Inta, Anškins Andis, Cīrule Marina, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi1005 Fizikas pamati A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)

Alksne Inta, Anškins Andis, Cīrule Marina, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Āboltiņš Aivars
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi1005 Fizikas pamati A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1005 Fizikas pamati A Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
DatZ2018 Informātika I A Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)

Veiss Kārlis
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vārtukapteinis Kaspars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Āboltiņš Aivars
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jerkunkova Aleksandra
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Orlova Irina
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija A Seminārs
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Jerkunkova Aleksandra
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Orlova Irina
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5