Atpakaļ

G0518 Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Nepilna laika
1-sem. 3-sem.
16.09.2019 22. auditorijā plkst. 12:30 sapulce, plkst. 13:30 ievadinstruktāža
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi3044 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi5012 Riski darba vidē Bp Lekcija
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3046 Ergonomika darbā I Bp Lekcija
18.09.2019
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi3046 Ergonomika darbā I Bp Lekcija
25.09.2019
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.09.2019
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
26.09.2019
Auziņa Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
20.09.2019
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
27.09.2019
Pūce Alla
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Citi3044 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi5012 Riski darba vidē Bp Prakt.darbi
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3046 Ergonomika darbā I Bp Lekcija
18.09.2019
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi3046 Ergonomika darbā I Bp Lekcija
25.09.2019
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.09.2019
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
26.09.2019
Auziņa Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
20.09.2019
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Ieskaite
27.09.2019
Pūce Alla
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Citi3044 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi5012 Riski darba vidē Bp Prakt.darbi
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3046 Ergonomika darbā I Bp Lekcija
18.09.2019
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi3046 Ergonomika darbā I Bp Ieskaite
25.09.2019
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.09.2019
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
26.09.2019
Auziņa Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
20.09.2019
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Citi3044 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi5012 Riski darba vidē Bp Prakt.darbi
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3046 Ergonomika darbā I Bp Lekcija
18.09.2019
Zvīgule Anda
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
19.09.2019
Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
26.09.2019
Auziņa Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
20.09.2019
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Citi3044 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3044 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I Bp Lekcija
18.09.2019
Lasmanis Vairis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Prakt.darbi
20.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 Citi5012 Riski darba vidē Bp Prakt.darbi
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3044 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I Bp Ieskaite
18.09.2019
Lasmanis Vairis
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Ieskaite
26.09.2019
Auziņa Anita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Lekcija
19.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Prakt.darbi
20.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 Citi5012 Riski darba vidē Bp Lekcija
16.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi5012 Riski darba vidē Bp Prakt.darbi
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
25.09.2019
Pūce Alla
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Lekcija
19.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
26.09.2019
Pūce Alla
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Eksāmens
20.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 Citi5012 Riski darba vidē Bp Lekcija
16.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi5012 Riski darba vidē Bp Prakt.darbi
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
25.09.2019
Pūce Alla
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Prakt.darbi
19.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
26.09.2019
Pūce Alla
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Citi5012 Riski darba vidē Bp Lekcija
16.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi5012 Riski darba vidē Bp Eksāmens
24.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
25.09.2019
Pūce Alla
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Prakt.darbi
19.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
26.09.2019
Pūce Alla
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Citi5012 Riski darba vidē Bp Lekcija
16.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Prakt.darbi
19.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ2029 Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I Bp Lekcija
26.09.2019
Pūce Alla
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Citi5012 Riski darba vidē Bp Lekcija
16.09.2019
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3043 Darba vides aizsardzība Bp Lekcija
17.09.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11