Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Uztura zinības15.10.,22.10.,10.30-13.15, PTF 114.telpa I.Beitāne
Telpu kopš.tehn. 28.10.,12.30-16.15, pils 109.telpa S.Īriste
Socioloģija 10.10.,17.10.,13.30-17.15, pils 182.telpa D.Kaufmane
Uztura zinības 17.10.,24.10., 10.30-13.15, PTF 134.telpa I.Beitāne
Telpu kopš.tehn. 09.10.,30.10.,12.30-14.15, pils 85.telpa S.Īriste
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lekcija
14.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lekcija
21.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
28.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
09.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
23.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
16.10.2019
Pušinska Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lekcija
14.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lekcija
21.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
28.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
09.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
23.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
16.10.2019
Pušinska Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Jankova Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lekcija
14.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lekcija
21.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
28.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
09.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
23.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
16.10.2019
Pušinska Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Jankova Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
23.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
16.10.2019
Pušinska Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Jankova Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
14.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
21.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
ValoP311 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda) Bv Prakt.darbi
23.10.2019
Pušinska Baiba
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
31.10.2019
Jankova Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
14.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
21.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
15.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
22.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
24.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
31.10.2019
Ķeķe Anete
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
14.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
21.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
15.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
22.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
09.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
23.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
24.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
31.10.2019
Ķeķe Anete
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
14.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
21.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
09.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
23.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
24.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
31.10.2019
Ķeķe Anete
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
19.10.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
02.11.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
09.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
23.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2051 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
24.10.2019
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
09.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
23.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
30.10.2019
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18