Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.09.2019-29.11.2019
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.09.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
13.09.2019-20.12.2019
Ziemeļnieks Reinis
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Lab.darbi
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.09.2019-30.09.2019
VBF 9. stāvs
Paršova Velta
HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.09.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.09.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.09.2019-15.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
29.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
13.09.2019-20.12.2019
Ziemeļnieks Reinis
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Lab.darbi
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.09.2019-30.09.2019
VBF 9. stāvs
Paršova Velta
HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
20.11.2019
27.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.09.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.09.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.09.2019-15.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
29.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.12.2019
13.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
20.12.2019
Ziemeļnieks Reinis
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Lab.darbi
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.09.2019-30.09.2019
VBF 9. stāvs
Paršova Velta
HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
20.11.2019
27.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.09.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.09.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.09.2019-15.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
29.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
06.12.2019
13.12.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
20.12.2019
Ziemeļnieks Reinis
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
14.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
21.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
09.11.2019
16.11.2019
23.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
30.11.2019
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.09.2019-30.09.2019
VBF 9. stāvs
Paršova Velta
HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
20.11.2019
27.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.09.2019-15.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
22.11.2019
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
29.11.2019
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
14.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
21.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
09.11.2019
16.11.2019
23.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
30.11.2019
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
23.09.2019
07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
25.11.2019
02.12.2019
16.12.2019
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
20.11.2019
27.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
19.09.2019-07.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
06.09.2019
13.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
20.09.2019
27.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
29.11.2019
06.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
06.09.2019
04.10.2019
18.10.2019
25.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
VBF 9. stāvs
Jankava Anda

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
22.11.2019
Grīnfelde Inga

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
13.09.2019-27.09.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
11.10.2019
29.11.2019
06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
09.11.2019
16.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
23.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
23.09.2019
07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
25.11.2019
02.12.2019
16.12.2019
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
19.09.2019-07.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
12.12.2019
19.12.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
19.09.2019-21.11.2019
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
06.09.2019
13.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
20.09.2019
27.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
29.11.2019
06.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
06.09.2019
04.10.2019
18.10.2019
25.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
VBF 9. stāvs
Jankava Anda

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
22.11.2019
Grīnfelde Inga

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
13.09.2019-27.09.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
11.10.2019
29.11.2019
06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
09.11.2019
16.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
23.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
23.09.2019
07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
02.12.2019
16.12.2019
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
19.09.2019-07.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
12.12.2019
19.12.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
19.09.2019-21.11.2019
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
06.09.2019
13.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
20.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
29.11.2019
06.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
06.09.2019
04.10.2019
18.10.2019
25.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
VBF 9. stāvs
Jankava Anda

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
22.11.2019
Grīnfelde Inga

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
13.09.2019-27.09.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
11.10.2019
29.11.2019
06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
09.11.2019
16.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
23.11.2019
30.11.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
23.09.2019
07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
02.12.2019
16.12.2019
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
19.09.2019-07.11.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
12.12.2019
19.12.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
19.09.2019-21.11.2019
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
06.09.2019
13.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
20.09.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
29.11.2019
06.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
06.09.2019
04.10.2019
18.10.2019
25.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
VBF 9. stāvs
Jankava Anda

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
13.09.2019-27.09.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
11.10.2019
29.11.2019
06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
09.11.2019
16.11.2019
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
23.11.2019
30.11.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
23.09.2019
07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
02.12.2019
16.12.2019
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
12.12.2019
19.12.2019
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19