Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
3-sem. 5-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
22.11.2019
06.12.2019
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
11.10.2019
Piļka Raitis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
20.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
09.11.2019
Piļka Raitis
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
23.11.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
22.11.2019
06.12.2019
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
11.10.2019
Piļka Raitis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
20.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3012 Zemes tiesības Bt Lekcija
07.12.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
09.11.2019
Piļka Raitis
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
23.11.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
22.11.2019
06.12.2019
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
11.10.2019
Piļka Raitis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
20.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3012 Zemes tiesības Bt Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
23.11.2019
07.12.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
28.09.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
27.09.2019
25.10.2019
22.11.2019
06.12.2019
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
11.10.2019
Piļka Raitis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
20.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3012 Zemes tiesības Bt Lekcija
12.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
23.11.2019
07.12.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
28.09.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
27.09.2019
11.10.2019
25.10.2019
08.11.2019
22.11.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
06.12.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
28.09.2019
09.11.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3012 Zemes tiesības Bt Lekcija
26.10.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.11.2019
Piļka Raitis
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
06.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
20.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
28.09.2019
09.11.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3012 Zemes tiesības Bt Lekcija
26.10.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.11.2019
Piļka Raitis
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
06.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
20.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
28.09.2019
09.11.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3012 Zemes tiesības Bt Lekcija
26.10.2019
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.11.2019
Piļka Raitis
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
06.12.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
20.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
28.09.2019
09.11.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
21.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.11.2019
Piļka Raitis
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
08.11.2019
Piļka Raitis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
28.09.2019
09.11.2019
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.11.2019
Piļka Raitis
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.11.2019
Piļka Raitis
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
19.30-20.15 Ģeog4002 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
07.12.2019
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
23.11.2019
Piļka Raitis
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19