Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete4117 Pārtikas aprites kontrole Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņš Aivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4117 Pārtikas aprites kontrole Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Terentjeva Margarita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Vete4117 Pārtikas aprites kontrole Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņš Aivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4117 Pārtikas aprites kontrole Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Valdovska Anda
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Terentjeva Margarita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 Vete4117 Pārtikas aprites kontrole Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Terentjeva Margarita
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupa
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4116 Veterinārā darba organizācija IV Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupa
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Medne Ruta
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4116 Veterinārā darba organizācija IV Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupa
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Medne Ruta, Oborins Nikolajs, Birne Inga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Lekcija
1, 2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Medne Ruta
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4116 Veterinārā darba organizācija IV Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Tītmane Lelde
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupa
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Medne Ruta, Oborins Nikolajs, Birne Inga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4117 Pārtikas aprites kontrole Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Tītmane Lelde
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4116 Veterinārā darba organizācija IV Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Tītmane Lelde
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Medne Ruta, Oborins Nikolajs, Birne Inga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4117 Pārtikas aprites kontrole Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Tītmane Lelde
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati Bb Lekcija
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Medne Ruta, Oborins Nikolajs, Birne Inga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Medne Ruta, Oborins Nikolajs, Birne Inga
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4119 Sīkdzīvnieku slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
2.1.1 grupa
Birne Inga, Medne Ruta, Oborins Nikolajs
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
18.30-19.15 Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Tītmane Lelde
A204. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8