Atpakaļ

G0123 Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
30.11.2019
G0112(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
16.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
09.11.2019
Cīrule Simona
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
30.11.2019
G0112(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
16.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
09.11.2019
Cīrule Simona
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
16.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
21.09.2019
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Ieskaite ar atzīmi
09.11.2019
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.10.2019
Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
20.09.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Ieskaite ar atzīmi
01.11.2019
Kizika Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.10.2019
Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
20.09.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Ieskaite ar atzīmi
29.11.2019
.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Ieskaite ar atzīmi
01.11.2019
Kizika Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
12.10.2019
Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
01.11.2019
G0112(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
20.09.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Ieskaite ar atzīmi
15.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Ieskaite ar atzīmi
29.11.2019
.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Ieskaite ar atzīmi
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
01.11.2019
G0112(NLN)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Ieskaite ar atzīmi
06.12.2019
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Ieskaite ar atzīmi
15.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
25.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
27.09.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
25.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
27.09.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Paula Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2036 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
25.10.2019
01.11.2019
Ozola Inese
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VadZ2035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
27.09.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
18.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1023 Mikroekonomika Bv Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2035 Darba tiesības Bv Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18