Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Meha4008 Teorētiskā mehānika I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Sergejeva Natālija
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4039 Tolerances un standartizācija Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ4031 Metālapstrāde II Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ziemelis Mārtiņš
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4031 Metālapstrāde II Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Ziemelis Mārtiņš
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Sergejeva Natālija
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4039 Tolerances un standartizācija Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ4031 Metālapstrāde II Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ziemelis Mārtiņš
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4039 Tolerances un standartizācija Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Meha4008 Teorētiskā mehānika I Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3033 Inženierdarba organizācija un ergonomika I Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3033 Inženierdarba organizācija un ergonomika I Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Meha4008 Teorētiskā mehānika I Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2015 Elektrotehnika un elektronika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Sergejeva Natālija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Mate2034 Matemātika III Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sergejeva Natālija
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0330(PLK)
G0507(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons, Pelēce Ilze
305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
15.30-16.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0330(PLK)
G0507(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3133 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,kontaktnodarbība
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Gailis Māris
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
16.30-17.15 LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3027 Programmējamie loģiskie kontrolleri Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3133 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,kontaktnodarbība
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Gailis Māris
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3027 Programmējamie loģiskie kontrolleri Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5