Atpakaļ

G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pušinska Baiba
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1014 Higiēnas prasības uzņēmumā A Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Īriste Sandra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ1014 Higiēnas prasības uzņēmumā A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Blija Anita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pušinska Baiba
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1059 Profesionālā angļu valoda A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
326. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1014 Higiēnas prasības uzņēmumā A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Blija Anita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 Mate1039 Lietišķā matemātika A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1039 Lietišķā matemātika A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Zeidmane Anda
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1013 Likumdošana pārtikas nozarē A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Krūma Zanda
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 Mate1039 Lietišķā matemātika A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1039 Lietišķā matemātika A Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1039 Lietišķā matemātika A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Zeidmane Anda
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2020 Neorganiskā un analītiskā ķīmija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1013 Likumdošana pārtikas nozarē A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Krūma Zanda
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 Mate1039 Lietišķā matemātika A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Cīrule Marina, Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
13.30-14.15 Mate1039 Lietišķā matemātika A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Cīrule Marina, Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ1011 Pārtikas zinātnes pamati I A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Šabovics Mārtiņš, Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ1011 Pārtikas zinātnes pamati I A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Krūma Zanda
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22