Atpakaļ

G0108 Ekonomika Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Bizn-Bizness un loģistika Fingr-Finanšu menedžments un grāmatvedība Ilgspe-Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
26.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
16.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
23.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
30.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
21.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
26.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
16.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
23.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
30.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
21.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
26.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
16.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
23.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
09.11.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
30.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
21.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
26.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
16.11.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
23.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
30.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
12.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
21.09.2019
05.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
12.09.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
24.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
21.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
31.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
05.09.2019
10.10.2019
07.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
26.09.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
28.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
17.10.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
26.09.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
17.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
05.12.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
19.12.2019
Rubina Tatjana
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.09.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.10.2019
31.10.2019
14.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.10.2019
12.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
23.11.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
23.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
14.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.10.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
12.09.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
24.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
21.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
03.10.2019
31.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
05.09.2019
10.10.2019
07.11.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
26.09.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
28.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
17.10.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
05.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
26.09.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
17.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
05.12.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
19.12.2019
Rubina Tatjana
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
31.10.2019
07.11.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.09.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.10.2019
31.10.2019
14.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.10.2019
12.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
23.11.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
23.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
14.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.10.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
12.09.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
24.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
21.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
03.10.2019
31.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
05.09.2019
10.10.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
26.09.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
28.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
17.10.2019
07.11.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
05.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
26.09.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
17.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
05.12.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
19.12.2019
Rubina Tatjana
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
31.10.2019
07.11.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.09.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.10.2019
31.10.2019
14.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.10.2019
12.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
09.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
23.11.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
23.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
14.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.10.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
12.09.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
24.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
21.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
03.10.2019
31.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
14.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
05.09.2019
10.10.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
26.09.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
28.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
17.10.2019
07.11.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
05.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
26.09.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
17.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
05.12.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
19.12.2019
Rubina Tatjana
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
31.10.2019
07.11.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.09.2019
28.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.10.2019
31.10.2019
14.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.10.2019
12.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6013 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
14.09.2019
21.09.2019
23.11.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
07.09.2019
lekc./sem.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
26.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
Fingr a.prg.
19.10.2019
02.11.2019
16.11.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
28.09.2019
14.12.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
30.11.2019
07.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
02.11.2019
lekc./sem.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
21.09.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
16.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
14.09.2019
26.10.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
28.09.2019
23.11.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.09.2019
lekc./pr.d.
Lāčauniece Iveta
21. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.09.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
26.10.2019
30.11.2019
07.12.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.11.2019
23.11.2019
14.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.09.2019
19.10.2019
02.11.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.09.2019
26.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
28.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
12.09.2019
03.10.2019
24.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
21.11.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
10.10.2019
07.11.2019
14.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
12.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
24.10.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
24.10.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
10.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
07.11.2019
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-18.15 Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
19.09.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.09.2019
26.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
28.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
12.09.2019
24.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
03.10.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
21.11.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
10.10.2019
07.11.2019
14.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
12.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
24.10.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
24.10.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
10.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
07.11.2019
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.09.2019
26.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
28.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
12.09.2019
24.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
03.10.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
21.11.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
10.10.2019
14.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
12.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
24.10.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
24.10.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
10.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
07.11.2019
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
05.09.2019
26.09.2019
17.10.2019
lekc./sem.
Kozlinskis Vulfs
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
31.10.2019
lekc./sem.
Popluga Dina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5146 Pētījumu dizains un metodes A Lekcija
28.11.2019
lekc./sem.
Vītoliņa Zane
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5145 Starptautiskās finanses un norēķini B Lekcija
Fingr a.prg.
12.09.2019
24.10.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6015 Finanšu grāmatvedība II B Lekcija
Fingr a.prg.
19.09.2019
03.10.2019
lekc./sem.
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
Fingr a.prg.
21.11.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./sem.
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6049 Vadības grāmatvedība B Lekcija
Fingr a.prg.
10.10.2019
14.11.2019
12.12.2019
lekc./sem.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ5060 Noliktavu saimniecība B Lekcija
Bizn a.prg.
12.09.2019
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5086 Transporta un loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
Bizn a.prg.
19.09.2019
03.10.2019
10.10.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT6035 E-biznesa sistēmas B Lekcija
Bizn a.prg.
14.11.2019
12.12.2019
lekc./pr.d.
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6017 Uzņēmējdarbības sistēmanalīze B Lekcija
Bizn a.prg.
24.10.2019
05.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ģeog5006 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
Ilgspe a.prg.
12.09.2019
03.10.2019
24.10.2019
lekc./pr.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
10.10.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5149 Tūrisma ekonomika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.11.2019
lekc./pr.d.
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5148 Investīcijas teritorijas attīstībā B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.11.2019
lekc./pr.d.
Pilvere Irina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5147 Starptautiskais mārketings un loģistika B Lekcija
Ilgspe a.prg.
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
07.11.2019
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18