Atpakaļ

G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Lekc./pr.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
04.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
Kalniņa Anna
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
18.09.2019
25.09.2019
06.11.2019
11.12.2019
18.12.2019
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.09.2019
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
09.10.2019
16.10.2019
Markova Madara
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
23.10.2019
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
30.10.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
09.30-10.15 Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Lekc./pr.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
04.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
Kalniņa Anna
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
06.11.2019
11.12.2019
18.12.2019
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.09.2019
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
23.10.2019
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
30.10.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Rubene Silvija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lekcija
1.ned.-28.10.2019-22.12.2019
Markova Madara
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lekcija
2.ned.-28.10.2019-22.12.2019
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
10.30-11.15 Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Lekc./pr.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
ValoP303 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
09.09.2019-22.12.2019
Svika Diana
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
04.09.2019
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
30.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
Kalniņa Anna
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
06.11.2019
11.12.2019
18.12.2019
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.09.2019
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
30.10.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Rubene Silvija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lekcija
1.ned.-28.10.2019-22.12.2019
Markova Madara
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lekcija
2.ned.-28.10.2019-22.12.2019
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
11.30-12.15 Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Lekc./pr.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
ValoP303 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
09.09.2019-22.12.2019
Svika Diana
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
30.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
Kalniņa Anna
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
04.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
06.11.2019
11.12.2019
18.12.2019
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.09.2019
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
30.10.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ziemeļniece Aija, Markova Madara
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
12.30-13.15 Arhi2062 Apstādījumi I B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Bērziņa Antra
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
30.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
Kalniņa Anna
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
04.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
06.11.2019
11.12.2019
18.12.2019
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.09.2019
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
30.10.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2083 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ziemeļniece Aija, Markova Madara
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
13.30-14.15 Arhi2062 Apstādījumi I B Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Bērziņa Antra
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2062 Apstādījumi I B Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Bērziņa Antra
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2073 Ainavu arhitektūras projektu grafika II A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vugule Kristīne, Lāčauniece Iveta
30. aud. (3. stāvs), VBF, Rīgas iela 22, 19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
02.09.2019-22.09.2019
lekc./lab.d.
Markova Madara
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
14.30-15.15 Arhi2062 Apstādījumi I B Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Bērziņa Antra
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2062 Apstādījumi I B Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Bērziņa Antra
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2073 Ainavu arhitektūras projektu grafika II A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vugule Kristīne, Lāčauniece Iveta
30. aud. (3. stāvs), VBF, Rīgas iela 22, 19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
02.09.2019-22.09.2019
lekc./lab.d.
Markova Madara
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
15.30-16.15 Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
02.09.2019-22.09.2019
lekc./lab.d.
Markova Madara
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
23.09.2019-22.12.2019
lekc./lab.d.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22