Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3017 Komandas menedžments Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Paula Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0608(PLK)
G0604(PLK)
G0105(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)

Cīrule Simona
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)

Paula Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./sem.
Pāvulēns Jānis
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5