Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 DatZ2044 Informātika I Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Āboltiņš Aivars
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jerkunkova Aleksandra
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0402(PLK)

Vronskis Olafs
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Miķelsone Velga, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Valainis Viktors, Justovičs Gatis, Paegle Anželika, Šillere Līvija
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Miķelsone Velga, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Seminārs
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Valainis Viktors, Justovičs Gatis, Paegle Anželika, Šillere Līvija
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Sondors Kristaps
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Vintere Anna
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sondors Kristaps
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Sondors Kristaps
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Sondors Kristaps
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Āboltiņš Aivars
324. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2