Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
25.11.2019
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
26.11.2019
Orbidāne Laine
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
26.11.2019
Rūtenberga-Āva Anda
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
26.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
21.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
20.11.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.11.2019
Orbidāne Laine
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
27.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
20.11.2019
Sergejeva Daiga
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
27.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
21.11.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.11.2019
Orbidāne Laine
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
28.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
21.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Ieskaite ar atzīmi
Lauk a.prg.
23.01.2020
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
16.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
22.11.2019
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
22.11.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Ieskaite ar atzīmi
Uzne a.prg.
29.11.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
29.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
25.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.11.2019
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
25.11.2019
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
13.01.2020
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
20.01.2020
Putniece Gundega
LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
26.11.2019
Orbidāne Laine
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
26.11.2019
Rūtenberga-Āva Anda
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
26.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
14.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
21.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
20.11.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.11.2019
Orbidāne Laine
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
27.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
20.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.11.2019
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
20.11.2019
Sergejeva Daiga
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
27.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
15.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Eksāmens
Darz, Lauk a.prg.
22.01.2020
Putniece Gundega
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
21.11.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
28.11.2019
Liepniece Marta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.11.2019
Orbidāne Laine
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
28.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
21.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
16.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
16.01.2020
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Ieskaite ar atzīmi
Lauk a.prg.
23.01.2020
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
16.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
23.01.2020
Klūga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
22.11.2019
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
22.11.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Eksāmens
Lopk a.prg.
29.11.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
22.11.2019
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.11.2019
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
29.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
25.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.11.2019
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
25.11.2019
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
13.01.2020
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
20.01.2020
Putniece Gundega
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.11.2019
Putniece Gundega
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
19.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
26.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.11.2019
Kampuss Kaspars

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
26.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
26.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
14.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
21.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
21.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
20.11.2019
Putniece Gundega
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
27.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.11.2019
Orbidāne Laine
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
27.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
20.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.11.2019
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
27.11.2019
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
15.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3137 Laukkopība Bp Eksāmens
Lauk a.prg.
22.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.01.2020
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
21.11.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
28.11.2019
Liepniece Marta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Eksāmens
Lopk a.prg.
23.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.11.2019
Orbidāne Laine
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
28.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
16.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
16.01.2020
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Ieskaite ar atzīmi
Lauk a.prg.
23.01.2020
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
16.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
23.01.2020
Klūga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
22.11.2019
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
22.11.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3146 Dzīvnieku ēdināšana Bp Konsultācija
Lopk a.prg.
29.11.2019
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
22.11.2019
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
29.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.11.2019
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
29.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
25.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.11.2019
Kampuss Kaspars

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
25.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
13.01.2020
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
20.01.2020
Putniece Gundega
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.11.2019
Putniece Gundega
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
19.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
26.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.11.2019
Kampuss Kaspars

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
26.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
26.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
14.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
21.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
21.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
20.11.2019
Putniece Gundega
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
27.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.11.2019
Orbidāne Laine
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
27.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
20.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.11.2019
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
27.11.2019
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
15.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3137 Laukkopība Bp Eksāmens
Lauk a.prg.
22.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.01.2020
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
21.11.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
28.11.2019
Liepniece Marta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.11.2019
Orbidāne Laine
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
28.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Ieskaite ar atzīmi
Uzne a.prg.
28.11.2019
Kļaviņa Iveta

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
16.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
16.01.2020
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Lekcija
Darz a.prg.
16.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4219 Augkopība I Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
22.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
22.11.2019
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.11.2019
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
29.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
25.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
25.11.2019
Kampuss Kaspars

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
25.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
13.01.2020
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
20.01.2020
Putniece Gundega
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.11.2019
Putniece Gundega
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
19.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
26.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.11.2019
Kļaviņa Iveta
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
26.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
14.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.01.2020
Putniece Gundega
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
20.11.2019
Putniece Gundega
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
27.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.11.2019
Orbidāne Laine
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
27.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
20.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
15.01.2020
Liepniece Marta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3137 Laukkopība Bp Eksāmens
Lauk a.prg.
22.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.01.2020
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3157 Lauksaimniecības zemju pārvaldība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
21.11.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
28.11.2019
Liepniece Marta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
21.11.2019
Orbidāne Laine
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
28.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4248 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Eksāmens
Lopk a.prg.
23.01.2020
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.01.2020
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
16.01.2020
Bārzdiņa Dace
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Eksāmens
Uzne a.prg.
23.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
16.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Eksāmens
Darz a.prg.
23.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4219 Augkopība I Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
22.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
29.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
22.11.2019
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.11.2019
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
29.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
13.30-14.15 LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
25.11.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
25.11.2019
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
20.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
25.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
25.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
13.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
20.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.11.2019
Putniece Gundega
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
19.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
26.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
21.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.11.2019
Kļaviņa Iveta
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
26.11.2019
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3146 Dzīvnieku ēdināšana Bp Eksāmens
Lopk a.prg.
14.01.2020
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
14.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.01.2020
Putniece Gundega
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
20.11.2019
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.11.2019
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
27.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.11.2019
Kļaviņa Iveta

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
15.01.2020
Putniece Gundega

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
15.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.01.2020
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
21.11.2019
Gulbe Ingūna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
28.11.2019
Liepniece Marta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Eksāmens
Uzne a.prg.
23.01.2020
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
16.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4219 Augkopība I Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
22.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.11.2019
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
29.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
14.30-15.15 LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
25.11.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
25.11.2019
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
20.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
25.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
25.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
20.01.2020
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
13.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
20.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.11.2019
Liepniece Marta
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
19.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4248 Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs Bp Konsultācija
Lopk a.prg.
26.11.2019
Jonkus Daina

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
21.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.11.2019
Kļaviņa Iveta
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
14.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.01.2020
Klūga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
20.11.2019
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.11.2019
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
27.11.2019
Orbidāne Laine

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.11.2019
Kļaviņa Iveta

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
15.01.2020
Putniece Gundega

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
15.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
21.11.2019
Gulbe Ingūna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.11.2019
Darguža Madara
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
28.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
16.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4219 Augkopība I Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
22.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
22.11.2019
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
29.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
15.30-16.15 LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
25.11.2019
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
20.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
25.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
25.11.2019
Putniece Gundega

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
20.01.2020
Darguža Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
13.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
20.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.11.2019
Liepniece Marta
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
19.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
21.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.11.2019
Kļaviņa Iveta
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
26.11.2019
Putniece Gundega

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
14.01.2020
Putniece Gundega

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.01.2020
Klūga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
20.11.2019
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3053 Laukkopība Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
15.01.2020
Putniece Gundega

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
15.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
21.11.2019
Gulbe Ingūna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.11.2019
Darguža Madara
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
28.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4247 Zirgkopība Bp Eksāmens
Lopk a.prg.
16.01.2020
Orbidāne Laine
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
16.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
22.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
22.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
17.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
20.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
25.11.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
13.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
13.01.2020
Sergejeva Daiga
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Eksāmens
Darz a.prg.
20.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.11.2019
Liepniece Marta
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4093 Cūkkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
19.11.2019
Degola Lilija
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
21.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3156 Lopkopības produktu ražošana II Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
19.11.2019
Kļaviņa Iveta
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.01.2020
Klūga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
20.11.2019
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3046 Govkopība Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
22.01.2020
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3147 Dārzkopības produkcijas ražošana I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
15.01.2020
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4028 Puķkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
15.01.2020
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
21.11.2019
Gulbe Ingūna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.11.2019
Darguža Madara
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
28.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4219 Augkopība I Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
16.01.2020
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4027 Daiļdārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
22.11.2019
Sergejeva Daiga
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
17.30-18.15 LauZ3022 Ģenētika un dārzaugu selekcija Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
21.01.2020
Klūga Alise
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
20.11.2019
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
21.11.2019
Gulbe Ingūna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4253 Augkopības produkcijas ražošana I Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
28.11.2019
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
20.11.2019
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
21.11.2019
Gulbe Ingūna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2